KOSGEB Destekleri

Girişimciliğin geliştirilmesi ve artırılması ülkelerin kalkınmasında son derece önemlidir. Başarılı girişimcilik faaliyetleri; ülkede yenilikçi endüstrilerin oluşması, istihdam yaratılması, ekonomik büyümenin hızlandırılmasını desteklemektedir. YENİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI: Öncelikle desteklenen sektörde olup olmadığınıza dair nace kodu kontrol edilmelidir. https://kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor İşletme kurulmadan önce Kosgeb girişimcilik eğitim katılım belgesi alınmış olmalıdır. Eğitim konusu başvurulacak destek programına yönelik olmalıdır. Eğer işinize … Devamını oku

Ticaret Bakanlığı Mal İhracatına Yönelik Devlet Destekleri

Ticaret Bakanlığı ülkemizin ihracat verilerini artırmaya yönelik firmaların ihracatlarını artırmaları adına bazı programlar vasıtasıyla giderlerini belirli oranlarda desteklemektedir. Bu destek süreci 2021 yılı öncesinde kep üzerinden ilerlemekteydi fakat 2021 yılı başında Bakanlık firmalara DYS isimli sistem üzerinden tüm bu süreçlerin tek bir portal üzerinden takiplerini yapma imkanı sunmuştur. Sizlere bu yazımda öncelikle çok kısa Ticaret … Devamını oku

TÜB – Enerji Sempozyumu 27 Kasım 2019 – TOPRAK-HAVA ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ

Birsen Erdoğan1, Çağatay Akıncı2 1Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Edirne, Türkiye 2Buyruk Tekstil, Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye e-mail: birsenerdogan@trakya.edu.tr,  cagatayakinci@outlook.com Özet Teknolojinin gelişimi ve dünya nüfusunun hızla artması nedeniyle günümüzde enerji kaynakları giderek azalmaktadır. Enerji kaynaklarının azalması, enerji maliyetlerinin artması ve çevresel kaygılardan dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı sistemlere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Toprakta … Devamını oku

Ferromanyetik Akışkanlar ve Kullanım Alanları

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROMANYETİK AKIŞKANLAR VE KULLANIM ALANLARI 1178107102 Selcen ÇALIŞKAN SEMİNER (YL) TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem SUSANTEZ EDİRNE 2018 ÖZET Ferroakışkan, sıvı baz akışkan ve bu akışkan içinde dağılmış ve laurik asit, oleik asit benzeri malzemelerle kaplanmış (yüzey aktif madde) ince nanopartiküllerin kolloidal karışımından oluşan bir akışkan … Devamını oku

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Doğal Taşınımla Isı Transferini Ele Alan Farklı Analizler

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİ ELE ALAN FARKLI ANALİZLER PROJE-3 1120201002 Selcen ÇALIŞKAN DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SUSANTEZ Mayıs 2017 EDİRNE ÖZET Bu projede COMSOL Multiphysics v4.3 programı kullanılarak 3 farklı çalışma yürütülmüştür. İlk olarak yatay bir silindirin önden görünüşü ele alınmıştır. İçerisinde hava … Devamını oku

İçten Isıtmalı Yatak Projesi

T.C.TRAKYA ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇTEN ISITMALI YATAK PROJESİ PROJE-2 1120201002 Selcen ÇALIŞKAN DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SUSANTEZ Ocak 2017 EDİRNE ÖZET Bu projede mahal ısıtılmasının mümkün olmadığı koşullarda kullanılmak üzere içten ısıtmalı bir yatak tasarımı COMSOL Multiphysics v4.3 programı ile gerçekleştirilmiştir.  Uygun parametreler bulunarak programa bu değerler girilirken aşama aşama programın nasıl kullanılacağı … Devamını oku

Toprak Hava Isı Değiştiricisinin Bilgisayar Destekli Isıl Analizi

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TOPRAK HAVA ISI DEĞİŞTİRİCİSİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ISIL ANALİZİ PROJE-3 1120201021 Çağatay AKINCI DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi Birsen ERDOĞAN Mayıs 2018 EDİRNE ÖZET Bu çalışmada Edirne’de, sürekli çalışma koşulları altında toprak hava ısı değiştiricisi (THID) kullanılarak termal konforunu sağlamak için pasif jeotermal soğutma teknolojisi kullanılmıştır. THID termal performansı … Devamını oku