Arduino LM35 Sıcaklık Sensörü İle Oda Sıcaklığı Ölçümü

Amaç: Oda Sıcaklığını oC Cinsinden Ölçme

Materyal: LM35 sıcaklık sensörü, 10K Potansiyometre, Erkek-Erkek Jumper Kablo, Arduino Uno R3, Usb Kablo, Breadboard, 16×2 LCD Ekran

Deneyin Yapılışı: İlk olarak devre elamanlarının bağlantısı yapılır (Şekil 1).

Şekil 1. Devre Şeması

 

Şekil 2. LCD Bağlantısı
Şekil 3. Deney Düzeneği

Bağlantı aşaması bittikten sonra sıra kod yazma ve yazılan kodun usb kablo vasıtasıyla Arduino’ya aktarılmasına gelir. Bunun için ilk olarak Arduino programı açılır ve Kart ve Port tanımlaması yapılır. Daha sonra kod girilir. Yükle komutu ile karta yüklenir.

float SensorVerisi;
int Lm35 = A0;
void setup ()
{
 Serial.begin(9600);
 }
 void loop()
 {
 SensorVerisi = analogRead(Lm35);
 SensorVerisi = (SensorVerisi*1000.0/10.0)*5.0/1024.0;
 Serial.print("SICAKLIK-->" );
 Serial.print( (byte)SensorVerisi);
 Serial.println(" C" );
 delay(1000);
 }

Yorum yapın