Soru Cevap: Excel ile Belirli Tarihe Göre Otomatik Mail Gönderimi

Bu yazımızda Excel ile Seçili Hücreleri Mail Gönderme adlı makalemizde sorulan soruya cevap vermeye çalışacağım. Sorumuz Fatih Bey tarafından gelmiş.

Çağatay Bey Merhaba

Çalıştığım firmada kalibrasyon takibi yapıyorum ve belirlenen kalibrasyon tarihine 1 ay kaldığında excelden otomatik mail göndermek istiyorum. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz ?

https://cagatayakinci.com/excel-ile-secili-hucreleri-mail-gonderme/

İlk olarak aşağıdaki resimde görüldüğü gibi tablo ve buton oluşturuyoruz.

C2 hücresine =GÜNSAY(B2;BUGÜN()) formülünü ekliyoruz ve kaç adet makinemiz var ise hücrenin sağ altında bulunan aşağı çekme ikonuyla çekip çoğaltıyoruz. Otomatik olarak tüm makinelerin kalibrasyon tarihine kaç gün kaldığını hücrelerde listemiş oluyoruz.

MailGonder adında makro oluşturup makronun içerisine aşağıdaki kodları kopyalıyoruz.

Sub MailGonder()
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$5").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<30", _
Operator:=xlAnd
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Dim EmailApp As Outlook.Application
Dim Source As String
Dim myRange As Range
Set myRange = Selection
Set EmailApp = New Outlook.Application
Dim EmailItem As Outlook.MailItem
Set EmailItem = EmailApp.CreateItem(olMailItem)


EmailItem.To = "cagatay@cagatayakinci.com"
EmailItem.Subject = "Excel'den Gönderildi"
EmailItem.HTMLBody = rangetoHTML(myRange)

EmailItem.Send
ActiveSheet.Range("$A$1:$C$5").AutoFilter Field:=3
End Sub

Function rangetoHTML(rng As Range)
' Changed by Ron de Bruin 28-Oct-2006
' Working in Office 2000-2013
  Dim fso As Object
  Dim ts As Object
  Dim TempFile As String
  Dim TempWB As Workbook

  TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"

  'Copy the range and create a new workbook to past the data in
  rng.Copy
  Set TempWB = Workbooks.Add(1)
  With TempWB.Sheets(1)
    .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
    .Cells(1).Select
    Application.CutCopyMode = False
    On Error Resume Next
    .DrawingObjects.Visible = True
    .DrawingObjects.Delete
    On Error GoTo 0
  End With

  'Publish the sheet to a htm file
  With TempWB.PublishObjects.Add( _
     SourceType:=xlSourceRange, _
     Filename:=TempFile, _
     Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
     Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
     HtmlType:=xlHtmlStatic)
    .Publish (True)
  End With

  'Read all data from the htm file into RangetoHTML
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
  rangetoHTML = ts.readall
  ts.Close
  rangetoHTML = Replace(rangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
             "align=left x:publishsource=")

  'Close TempWB
  TempWB.Close savechanges:=False

  'Delete the htm file we used in this function
  Kill TempFile

  Set ts = Nothing
  Set fso = Nothing
  Set TempWB = Nothing

End Function

Makroda ki Criteria1:=”<30 kısmında kalibrasyon tarihine 30 günden az kalan makinelerinin mail gönderilmesini, EmailItem.To = “cagatay@cagatayakinci.com” kısmında da mail gönderilecek olan E-Posta adresini belirtiyoruz.

Eklemiş olduğumuz Mail Gönder butonuna MailGonder makromuzu atıyoruz. Artık her butona bastığımızda kalibrasyonuna 30 günden az kalan makinelerin isimlerini, kalibrasyon tarihlerini ve kalibrasyonuna kaç gün kaldığını istenen adrese mail göndermiş oluyoruz.

Güzel soru için teşekkürler.

“Soru Cevap: Excel ile Belirli Tarihe Göre Otomatik Mail Gönderimi” üzerine 4 yorum

 1. Çağatay Bey teşekkür ederim. Belki çok oluyor ama bir konuda daha yardımınızı talep edeceğim. Eğer kalibrasyonuna 30 günden az kalan cihaz yoksa kalibrasyon tarihi 30 günden yakın cihaz yoktur diye mail attırabiliyor muyuz.

  Yanıtla
 2. Merhaba Çağatay Bey;
  örnek bir hazır excel atabilirmisiniz. bana ben sadece cihazları eklesem, pek bilmiyorum makro yapmayı 🙂

  Yanıtla
 3. Merhaba Çağatay bey,
  Kodlamanızdan çok örnekler çıkardım kendime. Teşekkür ederim. Bir sorum olacaktı. Toplu mail iletirken bir resim taslağının içine metin yazıp mail iletiyoruz. Resim taslağı doğum günü gibi resimler içeriyor. Bunu nasıl kodlayabilirim? Resmi maile yapıştıracak ortasına benim b sütunumda yer alan metni yazacak şekli ile. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

  Yanıtla
 4. Burada sistemden bize butonsuz olarak mail atmasını nasıl sağlarız? Mesela periyodik bakımına 7 gün kaldığında herhangi bir makinanın otomatik olarak sistem bize mail atmasını istiyoruz.

  Teşekkürler , iyi çalışmalar

  Yanıtla

Yorum yapın