Flyback Trafo Hesaplamaları

Merhabalar. Bu yazıda flyback trafosu tasarımı ve hesaplamalarından bahsedeceğim.

Trafo hesabı yapmadan önce, önceki yazımda da bahsettiğim gibi devre tasarımını yapmalısınız. Frekans seçimine göre entegre datasheetindeki referans tasarım üzerinden yola çıkabilirsiniz. Giriş filtreleri, entegre beslemesi, geri besleme tasarımı, RS direnci, sunubber gibi önemli noktaları devrenize eklemelisiniz.

Trafo tasarımı için öncelikle sargı sayısına karar vermelisiniz. Primer ve sekonder ters kutuplu olmalı. Yardımcı sargıya ihtiyacınız var mı? Yardımcı sargı entegre beslemesi için kullanılıyor. Ya da devrenizde herhangi başka voltaja ihtiyacınız varsa bu sargı sayılarını arttırabilirsiniz.

Ardından bazı parametrelere karar vermelisiniz, bunlar;

 • Maksimum AC giriş voltajı
 • Minimum AC giriş voltajı
 • Anahtarlama frekansı
 • Verimlilik
 • Çıkış Gücü
 • Çıkış voltajı

Bu parametreleri belirledikten sonra giriş gücünü hesaplamalısınız.

 • Giriş Gücü = Çıkış Gücü / Verimlilik

Ardından, maksimum ve minimum DC giriş voltajını hesaplamalısınız.

Minimum DC giriş voltajı üzerinden hesaplamalarımı yaparım çünkü minimum voltajda akım maksimum olur. Akım maksimum olarak düşünülürse, komponent seçimlerinde daha güvenli bir tasarım oluşturursunuz ve istenmeyen olası durumlardan kaçınılmış olursunuz.

Girişteki DC akım hesabını unutmamalısınız. Bu akım primer bölgede sizin ampermetre ile sürekli ölçtüğünüz akımdır. Bir periyot boyunca devrede olan akımdır.

 • Giriş DC akım= Giriş gücü/Minimum giriş voltajı

Seçilen frekansa göre periyot hesabı yapmalısınız;

 • 1/F=T

Flyback dönüşütürücüde DCM mod genellikle %40 duty cycle ile çalışır. Yani T süresinin %40’lık bölümü mosfetin kapalı olduğu süre, T süresinin %60’lık bölümü mosfetin açık olduğu süredir.

Periyodu hesapladıktan sonra Ton süresini hesaplamasınız. Ton süresi mosfetin kapalı olduğu süre, yani T sürenin %40’lık bölümünü içerir.

 • Ton=T*0.4

Ardından Ipeak akımı hesabı yapmalısınız. Bu akım primer bölgede sadece Ton süresi boyunca dolanan akımdır. Ton süresinde trafonun primer sargısı bobin gibi davranır ve üzerinde lineer olarak akım indükler.

Şekilde primer üzerindeki akım ve zaman grafikleri gösterilmiştir. 1. grafik T süresi boyunca primerden akım akım, yani ampermetre ile sürekli ölçebileceğiniz akımdır. 2. grafik ise Ton zamanında, trafonun primer sargısı üzerinde lineer biçimde artan Ipeak akımıdır. Bu 2 grafikteki alan birbirine eşittir. Buradan Ipeak akımını hesaplayabilirsiniz.

Ipeak akımını hesapladıktan sonra, primer endüktans hesabını yapmalısınız. Bu endüktans değeri, primer sargıda yüksek direnç gösterir.

 • Primer Endüktans=(Minimum giriş voltajı * Ton)/Ipeak

Daha sonra kullanacağınız nüveyi seçmelisiniz. Uygun nüveyi çıkış gücünüze göre seçmelisiniz. Aşağıdaki tabloda referans olarak nüve tipi ve alabileceğiniz güç değerleri eklenmiştir.

Çıkış GücüTavsiye edilen Nüve Tipi
0-10WEFD15
SEE16
EF16
EPC17
EE19
EFD20
10-20WEE19
EPC19
EFD20
EI22
EFD25
EPC25
20-30WEI25
EFD25
EPC25
EPC30
EFD30
ETD29
EER28
30-50WEI28
EER28
ETD29
EFD30
EER35
50-70WEER28
ETD34
EER35
ETD39
70-100WETD34
EER35
ETD39
EER40

Nüve seçiminden sonra sarım sayıları hesabına geçebiliriz. Her nüvenin datasheeti bulunmaktadır. Datasheetten seçilen nüvenin Ae değerini not almalısınız. Ae değeri manyetik alanın izlediği kesit alanıdır. BH eğrisinden trafonun lineer bölgede çalışabilmesi için gerekli olan β değeri genelde 0.2 alınır.

 • Primer sarım sayısı= (Minimum giriş voltajı * Ton)/(β*Ae)

Mosfet açık olduğunda, yani mod 2de, trafonun girişinde ters voltaj oluşur. Bu voltaj çıkışı etkiler. Genelde hep minimum DC voltaj hesaba katılır. Çünkü güç kaynağı minimum voltajda bile çalışmalı.

Ters voltaj;

 • Ton * Giriş voltajı= Toff * Ters Voltaj

Sekonder sarım sayısı hesabı;

 • Primer Sarım sayısı/Sekonder sarım sayısı = Ters voltaj/ (Vout+Vd)

Vout, çıkıştan istediğiniz voltaj değeridir. Vd çıkıştaki diyot üzerine düşen gerilimdir.

Son olarak entegre beslemesi için yardımcı sargı hesabı;

 • Sekonder sarım sayısı/ Yardımcı sargı sarım sayısı= (Vout+Vd)/(Va+Vda)

Va yardımcı sargıdan istediğiniz voltaj değeridir. Vda yardımcı sargıdaki diyot üzerine düşen gerilimdir.

Okuduğunuz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.

Yorum yapın