Arduino ile basınç sensörü uygulaması

Soru: 24 Volt ile çalışan bir basınç sensörünün girişine uygulanan 0…10 bar basınca karşılık;

 1. 0…10 Volt lineer olarak gerilim,
 2. 4…20 mA akım üretmektedir.

Her iki durumda da sensörden çekilebilecek maksimum akım 20 mA olarak sınırlandırılmıştır. Buna göre;

1. Gerilim çıkışlı sensörü arduinonun A0 analog girişine bağlayacak devreyi direnç değerlerini hesaplayarak çiziniz ve basınç P>=7 Bar olduğunda D13 portuna bağlı led diyodu çalıştıracak kodu yazınız.

float sensorPin = A0;
int ledPin = 13;
float deger = 0;
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
 deger = analogRead(sensorPin);
 deger = deger * 5.0/1024.0;
 if(deger>=2.8)
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(1000);
}
Şekil 1. Gerilim çıkışlı sensör için devre çizimi (Gerçekte Fsr yerine 24 Volt beslemeli basınç sensörü olacak.)

2. Akım çıkışlı sensörü arduinonun A1 analog girişine bağlayacak devreyi direnci hesaplayarak çizin ve basınç P<=5 Bar olduğunda D12 portuna bağlı led diyodu çalıştıracak kodu yazınız.

float sensorPin = A1;
int ledPin = 12;
float val = 0;
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
 val = analogRead(sensorPin);
 val = val * (5.0/1024.0);
 val = map(val,0.88,4.4,0,10);
  // 220 ohm direnç var iken 4 mA geçmesi durumunda 0.88V gerilim oluşur. 20 mA geçtiğinde 4.4 V gerilim oluşur.
 if(val<=5)
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(1000);
}
Şekil 2. Akım çıkışlı sensör için devre çizimi

Yorum yapın